Váš košík
    Váš koík je prázdný

Napište jaké víno by jste rádi!

PŮDA

Většina vinařských oblastí leží na vápencovém podloží s dolomitickými a jílovo-vápenatými nánosy, ale vyskytují se zde také křídová a sprašová podloží. Barva půdy se pohybuje od červené odstínu terra rosa v Judsku a Galileji až po šedou v horských oblastech. V jílovité půdě přímořských nížin se nachází i mořské sedimenty. Podloží Golanských výšin a některých částí Horní a Dolní Galileje tvoří také velké nánosy čediče a tufy, které byly vytvořeny staletími sopečné aktivity.